แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร ขึ้นไป

แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย 300 ตารางเมตร ขึ้นไป

แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย
300 ตารางเมตร ขึ้นไป


แบบบ้าน : AR37 พื้นที่ใช้สอย 316 ตร.ม.
4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR41 พื้นที่ใช้สอย 317 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR38 พื้นที่ใช้สอย 318 ตร.ม.
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR01 พื้นที่ใช้สอย 354 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR16 พื้นที่ใช้สอย 362 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR36 พื้นที่ใช้สอย 406 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 3 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR46 พื้นที่ใช้สอย 331 ตร.ม.
5 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์