ขั้นตอนการสั่งซื้อ แบบบ้านสำเร็จรูป

ขั้นตอนการสั่งซื้อ แบบบ้านสำเร็จรูป

AR93 Design

PsFEMxA4Le.jpg
วันที่สมัคร : 9 Jul 2018
กระทู้ : 2
ข้อคิดเห็น : 0
 อ้างถึง
fjrigjwwe9r0swTopic:TopicDetail

ขั้นตอนการสั่งซื้อ แบบบ้านสำเร็จรูป

1. เลือกแบบบ้านที่ต้องการ จากเว็บไซต์ www.ar93design.com

2. ในกรณีที่ต้องการปรับแบบ แจ้งรายละเอียดที่ต้องการปรับแบบ เพื่อให้ทีมงานประเมินความเป็นได้ในการปรับแบบให้ทางเจ้าของโครงการทราบเบื้องต้น

3. ทางทีมงานเสนอขอบเขตงานและค่าบริการ งานจัดทำแบบบ้านสำเร็จรูปให้เจ้าของโครงการพิจารณา

4. ชำระค่าบริการงวด 1 เพื่อเริ่มงานปรับแบบดีไซน์

5. ทางทีมงานปรับแบบตามขอบเขตงาน นำเสนอให้ทางเจ้าของโครงการพิจารณา

6. ทางทีมงานส่งสรุปแบบดีไซน์ พร้อมรายการวัสดุ เพื่อขออนุมัติเริ่มงานจัดทำแบบก่อสร้าง

7. ชำระค่าบริการงวด 2 เพื่อเริ่มงานจัดทำแบบก่อสร้าง

8. ทางทีมงานจัดทำแบบก่อสร้าง ใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วัน (ขึ้นอยู่กับขนาดบ้านและความยากง่ายของงาน)

9. ทางทีมงานส่งแบบไฟฟ้า - ประปา ให้ทางเจ้าของโครงการพิจารณา เพื่อให้ตรวจสอบตำแหน่ง หรือเพิ่มลดจำนวนตามความต้องการ ให้ทางทีมงานแก้ไข

10. ชำระค่าบริการงวด 3 เพื่อให้ทางทีมงานจัดเตรียมแบบก่อสร้าง และเอกสารต่างๆ จัดส่งให้เจ้าของโครงการ (ใช้ระยะเวลาประมาณ 7-10 วัน)

 

การส่งมอบงาน

1. แบบก่อสร้าง ขนาด A3 พร้อมเซ็นออกแบบจากสถาปนิก และวิศวกรโครงสร้าง จำนวน 7 ชุด

2. หนังสือรับรองงานออกแบบ ของสถาปนิก จำนวน 1 ชุด

3. หนังสือรับรองงานออกแบบ ของวิศวกร จำนวน 1 ชุด

4. รายการคำนวณโครงสร้าง จำนวน 1 ชุด

วันที่โพสต์ : 12 Aug 2018 23:05:45 IP Address : 43.255.240.x

ตอบกระทู้

ชื่อ :
captcha

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์