แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย น้อยกว่า 150 ตารางเมตร

แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย
น้อยกว่า 150 ตารางเมตร


แบบบ้าน : AR04 พื้นที่ใช้สอย 76 ตร.ม.
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR12 พื้นที่ใช้สอย 89 ตร.ม.
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR03 พื้นที่ใช้สอย 111 ตร.ม.
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR05 พื้นที่ใช้สอย 114 ตร.ม.
2 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR28 พื้นที่ใช้สอย 135 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR32 พื้นที่ใช้สอย 138 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR23 พื้นที่ใช้สอย 140 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR29 พื้นที่ใช้สอย 143 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR45 พื้นที่ใช้สอย 128 ตร.ม.
2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR50 พื้นที่ใช้สอย 148 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์