Line @ar93design
Tel 0918565154
Tel 0628315665

แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย 151-200 ตารางเมตร

แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย 151-200 ตารางเมตร

แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย
151-200 ตารางเมตร


แบบบ้านชั้นเดียว AR18 152 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR18
พื้นที่ใช้สอย 152 ตารางเมตร
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบบ้านชั้นเดียว AR72 154 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR72
พื้นที่ใช้สอย 154 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


แบบบ้านชั้นเดียว AR20 160 ตารางเมตร


แบบบ้านชั้นเดียว AR20
พื้นที่ใช้สอย 160 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ


แบบบ้านชั้นเดียว AR08 161 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR08
พื้นที่ใช้สอย 161 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ


แบบบ้านสองชั้น AR13 167 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น AR13
พื้นที่ใช้สอย 167 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน


แบบบ้านชั้นเดียว AR11 169 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR11
พื้นที่ใช้สอย 169 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ


แบบบ้านชั้นเดียว AR28 135 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR28
พื้นที่ใช้สอย 170 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ


แบบบ้านชั้นเดียว AR43 172 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR43
พื้นที่ใช้สอย 172 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


แบบบ้านชั้นเดียว AR14 175 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR14
พื้นที่ใช้สอย 175 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ


แบบบ้านสองชั้น AR07 180 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น AR07
พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร
2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


แบบบ้านชั้นเดียว AR17 180 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR17
พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

แบบบ้านชั้นเดียว AR25 182 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR25
พื้นที่ใช้สอย 182 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ


แบบบ้านชั้นเดียว AR54 183 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR54
พื้นที่ใช้สอย 183 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ


แบบบ้านชั้นเดียว AR59 184 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR59
พื้นที่ใช้สอย 184 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


แบบบ้านชั้นเดียว AR22 186 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR22
พื้นที่ใช้สอย 186 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


แบบบ้านชั้นเดียว AR34 186 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR34
พื้นที่ใช้สอย 186 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ


แบบบ้านชั้นเดียว AR64 186 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR64
พื้นที่ใช้สอย 186 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


แบบบ้านสองชั้น AR15 192 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น AR15
พื้นที่ใช้สอย 192 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


แบบบ้านสองชั้น AR10 193 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR10
พื้นที่ใช้สอย 193 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบบ้านชั้นเดียว AR48 198 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR48
พื้นที่ใช้สอย 198 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


แบบบ้านสองชั้น AR19 200 ตารางเมตร

แบบบ้านสองชั้น AR19
พื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน


แบบบ้านชั้นเดียว AR35 200 ตารางเมตร

แบบบ้านชั้นเดียว AR35
พื้นที่ใช้สอย 200 ตารางเมตร
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์