แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย 151-200 ตารางเมตร

แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย 151-200 ตารางเมตร

แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย
151-200 ตารางเมตร


แบบบ้าน : AR18 พื้นที่ใช้สอย 152 ตร.ม.
4 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR20 พื้นที่ใช้สอย 160 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR08 พื้นที่ใช้สอย 161 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR13 พื้นที่ใช้สอย 167 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 1 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR11 พื้นที่ใช้สอย 169 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR43 พื้นที่ใช้สอย 172 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR14 พื้นที่ใช้สอย 175 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR07 พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม.
2 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR17 พื้นที่ใช้สอย 180 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR25 พื้นที่ใช้สอย 182 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR22 พื้นที่ใช้สอย 186 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR34 พื้นที่ใช้สอย 186 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR15 พื้นที่ใช้สอย 192 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR10 พื้นที่ใช้สอย 193 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR19 พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR35 พื้นที่ใช้สอย 200 ตร.ม.
3 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR48 พื้นที่ใช้สอย 198 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์