แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย 201-299 ตารางเมตร

แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย 201-299 ตารางเมตร

แบบบ้านพื้นที่ใช้สอย
201-299 ตารางเมตร


แบบบ้าน : AR24 พื้นที่ใช้สอย 206 ตร.ม.
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR31 พื้นที่ใช้สอย 213 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR27 พื้นที่ใช้สอย 218 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR06 พื้นที่ใช้สอย 221 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR21 พื้นที่ใช้สอย 222 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR40 พื้นที่ใช้สอย 222 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR33 พื้นที่ใช้สอย 225 ตร.ม.
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR26 พื้นที่ใช้สอย 226 ตร.ม.
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR30 พื้นที่ใช้สอย 228 ตร.ม.
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR09 พื้นที่ใช้สอย 234 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR39 พื้นที่ใช้สอย 250 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR42 พื้นที่ใช้สอย 250 ตร.ม.
4 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR44 พื้นที่ใช้สอย 263 ตร.ม.
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------แบบบ้าน : AR47 พื้นที่ใช้สอย 252 ตร.ม.
3 ห้องนอน 4 ห้องน้ำ ที่จอดรถ 2 คัน

แบบแปลนบ้าน >>>

-----------------------------------------
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์