Line @ar93design
Tel 0918565154
Tel 0628315665

โฉนดที่ดินกับงานออกแบบบ้านและจัดทำแบบบ้าน

โฉนดที่ดินกับงานออกแบบบ้านและจัดทำแบบบ้าน

โฉนดที่ดินกับงานออกแบบบ้านและจัดทำแบบบ้าน

บทความโฉนดที่ดินกับงานออกแบบบ้านและจัดทำแบบบ้าน : แบบบ้านโมเดิร์น AR48
ในการการออกแบบบ้านและจัดทำแบบบ้าน โฉนดที่ดินถือเป็นเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่ต้องใช้ในการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนของการออกแบบบ้านและขั้นตอนการจัดทำแบบบ้าน รวมไปถึงช่วงที่เจ้าของบ้านดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างด้วย ดังนั้นเจ้าของบ้านต้องเตรียมโฉนดที่ดินไว้ให้พร้อมก่อนการจ้างงานออกแบบบ้านหรือหาซื้อแบบบ้านสำเร็จรูป


ทำไมโฉนดที่ดินถึงมีความสำคัญ ?


ปกติแล้วงานออกแบบบ้านเป็นงานที่สามารถทำได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องเดินทางไปดูสถานที่ก่อสร้างจริงๆ ก็ได้ครับ ในกรณีที่ดินว่างเปล่า มีขนาดใหญ่ และไม่ได้มีสิ่งก่อสร้างอยู่ในที่ดินเดียวกัน (แต่หากที่ดินมีขนาดเล็กมาก มีขนาดจำกัด และมีสิ่งก่อสร้างอยู่ในที่ดินเดียวกัน หรือมีข้อจำกัดอื่นๆ ในการก่อสร้างจากบริเวณข้างเคียง ถ้าเป็นในกรณีแบบนี้อาจจะต้องเดินทางไปดูสถานที่จริงครับ) ในโฉนดที่ดินจะบอกข้อมูลจำเป็นต่างๆ ที่ต้องใช้ในการทำงาน โดยทางผู้ออกแบบจะนำข้อมูลส่วนนี้ไปดูประกอบร่วมกับข้อมูลทาง Google Map หรือภาพถ่ายที่เจ้าของบ้านส่งมาให้เพิ่มเติม ก็จะทำให้ผู้ออกแบบเห็นภาพที่ดินและบริเวณข้างเคียงได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

บทความโฉนดที่ดินกับงานออกแบบบ้านและจัดทำแบบบ้าน : แบบบ้านสองชั้น AR68
งานออกแบบบ้าน


ข้อมูลที่สำคัญที่สุดในขั้นตอนการออกแบบบ้านคือ รูปทรงที่ดิน ขนาดที่ดิน และทิศ โดยผู้ออกแบบจะนำข้อมูลในส่วนนี้มาวิเคราะห์ร่วมกับโจทย์ความต้องการที่เจ้าของบ้านแจ้งมาถึงความเป็นไปได้และแนวทางของการจัดวางฟังก์ชั่นการใช้งานส่วนต่างๆ รวมถึงรูปแบบบ้านให้สอดคล้องกับรูปทรงที่ดิน ขนาดที่ดิน และทิศ ให้เหมาะสมและลงตัวมากที่สุด ทั้งในส่วนของการจัดวางพื้นที่ใช้สอยให้สะดวกต่อการใช้งาน และดีไซน์รูปแบบบ้านภายนอกที่สวยงามด้วย

บทความโฉนดที่ดินกับงานออกแบบบ้านและจัดทำแบบบ้าน : วิเคราะห์พื้นที่
นอกจากนี้โฉนดที่ดินยังบอกถึงสถานที่ตั้ง ตำบล อำเภอ จังหวัด หากเป็นพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ทางผู้ออกแบบจะต้องเช็คเรื่องกฎหมายผังเมืองที่มีข้อบังคับเพิ่มเติม โดยข้อบังคับก็จะแตกต่างกันไปโดยจะแบ่งโซนพื้นที่ออกเป็นสีๆ เช่นผังสีเหลือง ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ผังสีน้ำตาล ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก ผังสีเขียว ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม เป็นต้น โดยทางผู้ออกแบบจะเช็คข้อมูลก่อนการออกแบบบ้านและจัดทำแบบบ้านให้ก่อนเริ่มงาน


ส่วนอื่นๆ ที่จะมีเขียนไว้ในโฉนดอีก อย่างเช่น ที่ดินติดถนนสาธารณะ ถนนส่วนบุคคล หรือติดแม่น้ำลำคลองหรือไม่ เพราะกฎหมายจะมีข้อกำหนดในเรื่องระยะร่นไว้ด้วย หากที่ดินมีขนาดใหญ่ก็จะไม่ค่อยติดปัญหาอะไร แต่ถ้าเป็นที่ดินที่มีขนาดจำกัดก็จะต้องวางแผนการออกแบบบ้านให้สอดคล้องกับระยะร่นที่ถูกต้องตามกฎหมาย


งานจัดทำแบบบ้าน


หลังจากที่จบขั้นตอนการออกแบบบ้านเรียบร้อยแล้ว ก็จะถึงขั้นตอนของการจัดทำแบบบ้าน (แบบก่อสร้างหรือแบบขออนุญาต) ในส่วนนี้โฉนดจะถูกนำมาใช้ในการเขียนผังบริเวณ ซึ่งในแผ่นผังบริเวณนี้จะต้องเขียนรูปทรงของโฉนดที่ดินพร้อมกับหมุด เลขหมุด เลขโฉนด เลขที่ดิน ตามข้อมูลที่แสดงในโฉนดที่ดินลงในแบบบ้านให้เรียบร้อยและต้องมีการเขียนแผนที่สังเขปของสถานที่ก่อสร้างลงในแผ่นผังบริเวณนี้ด้วย

บทความโฉนดที่ดินกับงานออกแบบบ้านและจัดทำแบบบ้าน : ผังบริเวณ
ส่วนการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง โฉนดที่ดินก็เป็นอีกหนึ่งในเอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง โดยหากเจ้าของบ้านไม่ใช่เจ้าของโฉนดที่ดินก็จะต้องมีเอกสารยินยอมให้มีการก่อสร้างลงบนที่ดินจากเจ้าของโฉนดที่ดินเพิ่มเติม


จะเห็นได้ว่าขั้นตอนการออกแบบบ้านและจัดทำแบบบ้านนั้นจะต้องมีโฉนดที่ดินเข้ามาเกี่ยวข้องในการทำงานเสมอ ดังนั้นหากเรามีข้อมูลโฉนดที่ดินเตรียมพร้อมไว้ก็จะทำให้การพูดคุยเบื้องต้นในการออกแบบบ้านหรือหาซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปง่ายขึ้นนั่นเองครับ

โพสต์เมื่อ :
อาทิตย์ 6 พฤศจิกายน 2565 21:57:49
 203
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์